Wordt mijn huisarts op de hoogte gebrach...

afbeelding van hrmbe

Ja, en dit meestal binnen de 24 u na het einde van de wachtdienst. Uw huisarts weet dus bij het volgende consult wat er gebeurd is en zal zich dan verder met de nazorg bezig houden.

faq_category: 

Comments (0)

Leave a comment